Skip to content

General Data Protection Regulation (GDPR)

Datasekretess är mycket viktigt för Insyn Interiör och vi vill vara öppna med vår hantering av dina personuppgifter. Vi har ett Grundläggande handlingsprogram som beskriver hur dina personuppgifter ska skyddas samt bearbetas.

Registeransvarig för dina personuppgifter

Insyn Interiör AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och har ansvar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Insyn Interiör AB

Organisationsnummer: 556970-2441

Auktoriserad representant: Emelie Porsarp

Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556970244101

Vad används uppgifterna till?

Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att din information används för att leverera den service du förväntar dig.

• Uppfylla avtal med kund ex, adress

• För att kontakta dig vid eventuella frågor

• Offerering och fakturering

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal hos Insyn Interiör. Vi säljer, vidarebefordrar eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Insyn Interiör. Personuppgifter som vidarebefordras till tredje part så som Trustpilot används endast för att vi ska förbättra våra tjänster till dig.

Detta är personuppgifterna som vi behandlar:

• Personuppgifter som vi måste få för att uträtta tjänsten exempelvis namn, mobilnummer, adress, samt e-postadress

• Information i samband med tjänst så som leveransadresst

Hur länge lagras uppgifterna?

Dina personuppgifter lagras så länge det behövs för att utföra de tjänster som beskrivs i denna policy därefter kommer de att raderas.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Insyn Interiör, som skickar dig dina personuppgifter via e-post. Du har även rätt att klaga till datainspektionen om den behandling som görs av den personuppgiftsansvarige i samband med denna sekretesspolicy.